PEC
GOLENIӓW

CEL:
Unowocześnienie wizerunku przedsiębiorstwa PEC Goleniów.

O PROJEKCIE:
Przygotowaliśmy nowe logo, dobór kolorów, fontów oraz środków wizualnych.
Wszystkie informacje i wytyczne, zawarliśmy w księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Na jej bazie zaprojektowaliśmy dalsze materiały: wizytówki, foldery, makiety broszur, stroje, itp.

ZREALIZOWALIŚMY:
Logo, kompleksowa identyfikacja wizualna + księga, strona www.