PEC
GOLENIӓW

CEL:
Unowocześnienie wizerunku przedsiębiorstwa PEC Goleniów.

O PROJEKCIE:
Przygotowaliśmy nowe logo, dobór kolorów, fontów oraz środków wizualnych.
Wszystkie informacje i wytyczne, zawarliśmy w księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Na jej bazie zaprojektowaliśmy dalsze materiały: wizytówki, foldery, makiety broszur, stroje, itp.

ZREALIZOWALIŚMY:
Logo, kompleksowa identyfikacja wizualna + księga, strona www.

Logo na siatce
Kolorystyka znaku - zasady stosowania.
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej PEC Goleniów.
Księga znaku PEC Goleniów.
Materiały promocyjne PEC Goleniów.
Projekt oklejenia samochodu dostawczego.
Layout katalogu firmowego.